sigla top
Home
Domenii
Obiective
Organizare
Activități performante
Contact

ACTIVITĂȚI

Principalele activitati derulate de la infiintare:

 • Asistenta tehnica la implementare proiecte de infrastructura cu finantare publica, proiect PHARE 2005 pentru grupuri dezavantajate in judetele Valcea, Harghita, Covasna, Mures – cu LARIVE IBD Romania

 • Asistenta tehnica a proiectantului la executie, specialitatea inginerie civila, pentru proiect PHARE TVET 2004 (contractare lucrari tip FIDIC) pentru reabilitare unitati scolare din jud. Giurgiu, Olt, Teleorman – cu Biroul individual de arhitectura Cherciu Oana-Profira

 • Proiectare infrastructura civila (documentatii faza Studiu de fezabilitate/ Expertiză tehnică/ Proiect tehnic/ Asistența tehnică a proiectantului la execuție) cu finantare publica / privata, pentru:

  • proiecte de dezvoltare si reabilitare/ modernizare infrastructura de sanatate (extindere unitati spitalicesti din Bucuresti);

  • proiecte de dezvoltare infrastructură de afaceri - centre comerciale, clădiri birouri, clădiri multifuncționale, show-room pentru investitori privati;

  • proiecte de dezvoltare infrastructura rezidentiale, blocuri de locuinte, condominiu, cartier vile tip – pentru investitori privati;

  • proiecte de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din sector 6 – pentru SC PROCONS XXI SRL

  • proiecte de modernizare si dezvoltare centre de asistenta sociala - centre de zi / rezidentiale pentru copii, centre de zi pentru varstnici – pentru ONG-uri si Unitati administrativ teritoriale, finantate din fonduri comunitare (prin POR, DMI 3.2);

  • proiecte de consolidare si modernizare unitati de invatamant obligatoriu – pentru Unitati administrativ teritoriale, finantate din fonduri comunitare (prin POR, DMI 3.4);

  • proiecte de dezvoltare infrastructura urbana, parcuri, strazi, infrastructura de utilitati - pentru Unitati administrativ teritoriale, finantate din fonduri comunitare (prin POR, DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana) ;

  • proiecte de dezvoltare si modernizare infrastructura turistica si culturala – pentru firme private si ONG-uri, finantate din fonduri comunitare (prin POR, DMI 5.1 si 5.2; PNDR - pensiuni);

  • proiecte de dezvoltare investitionala in domeniul agriculturii si zootehniei - pentru firme private, finantate din fonduri comunitare (prin PNDR – sisteme irigatii, depozitare cereale)

  • proiecte de productie energie din resurse regenerabile - pentru Unitati administrativ teritoriale, finantate din fonduri comunitare (prin POSCCE, op. RES 4.2)

ABBAC GROUP © 2014