sigla top
Home
Domenii
Obiective
Organizare
Activități performante
Contact

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIȚII
 • Managementul proiectelor de investiții private sau publice

  • Dezvoltarea infrastructurii locale și regionale
  • Dezvoltarea economică și coeziunea socială
  • Reabilitarea/ modernizarea fondului existent
 • Managementul, instruirea si evaluarea resurselor umane

  • Audit tehnic și financiar

  • Consultanță pentru achizitii, ofertare, evaluare oferte, urmarire contracte (proceduri naționale și proceduri internaționale (Banca Mondiala, Uniunea Europeana)
  • Consultanta pentru ofertare - Oferte tehnice si financiare (Devize ofertă)
 • Managementul contractelor de lucrari

CONSULTANȚĂ TEHNICĂ
 • Urbanism și amenajare teritoria

 • Proiectare arhitecturala si structurala

Studii de prefezabilitate, Studii de fezabilitate, Studii de teren,
Expertize tehnice, Proiecte tehnice, Detalii de execuție
Dirigentie de santier pentru lucrari de constructii civile, drumuri si poduri
Situații de lucrări/ Măsurare lucrări executate
pentru
 • Construcții civile - rezidentiale

 • Infrastructura pentru activitati cu caracter social (sănătate, învățământ, asistenta sociala)

 • Infrastructura de Turism (hoteluri, pensiuni, alimentație publică), Constructii Industriale,

 • Spații comerciale, birouri, show-room

 • Constructii Agricole (în domeniul agroindustrial, agrozootehnic),

 • Sisteme și rețele de alimentare cu apă și edilitar gospodărești

 • Construcții speciale

 • Drumuri și poduri

 • Reabilitare/ consolidare construcții fond existent

 • Lucrari de Protejare și reabilitare a mediului

ABBAC GROUP © 2014