sigla top
Home
Domenii
Obiective
Organizare
Activități performante
Contact


CALITATE
Calitatea serviciilor este rezultatul unor factori determinanți:
- profesionalismul și experiența personalului de conducere și de coordonare a contractelor
- sistemul de management intern al calității (monitorizare, verificare, control și raportare)
- participarea tinerilor în adoptarea soluțiilor
- utilizarea studiilor de piață și a cercetarii prealabile complete
- participarea clienților la actul decizional
Evaluarea calității serviciilor se face de către un auditor tehnic independent
PROMPTITUDINE
Încadrarea în termenele parțiale și în termenul final stabilite de comun acord cu clienții

Deoarece termenul optim nu este întotdeauna cel mai scurt nu acceptăm efectuarea unor servicii în perioade/ durate de timp nerealiste care influențează negativ calitatea rezultatelor
EFICIENȚĂ
Drumul cel mai scurt și cel mai ieftin care conduce spre cel mai bun rezultat
Utilizarea la maxim de randament a resurselor locale disponibile (umane/ materiale/ financiare)
Cunoașterea și informarea cu privire la toate aspectele care trebuie luate în considerare


ABBAC GROUP © 2014